Prihlasovanie do tvorivých dielní sa uskutočňuje v období od 6. júla do 8. augusta.

Workshop selections can be accomplished in the period from July 6 to August 8.

Hlavná stránka 55. letnej školy SAS 2019" | 55th SAS Summer School 2019 main page